Aanbod MFC - Afdeling D

In het MFC Sint-Gregorius richt afdeling D zich specifiek tot kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met een (neuro)motorische beperking, en dit zowel in de functie verblijf, dagopvang en begeleiding. De kinderen en jongeren lopen school in het buitengewoon onderwijs op de campus, of volgen les in het gewone onderwijs. 

Kerntaak van de afdeling is het begeleiden van de jongeren in hun ontwikkeling. Dit doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de bredere context.

Hoe werken we in de afdeling?

  • Bij cliënten in verblijf of dagopvang staat de leefgroepswerking centraal. In afdeling D zijn er zeven leefgroepen.
  • Het aanbod aan therapie in de afdeling bestaat uit kinesitherapie, psychotherapie, logopedie en ergotherapie. 
  • Een team van ergotherapeuten, kinesitherapeuten en maatschappelijk assistenten kunnen je begeleiden in de zoektocht naar de meest geschikte hulpmiddelen ifv het schoolse leerproces, de verplaatsing, de communicatie of activiteiten binnen het dagelijkse leven. We beschikken over een uitgebreid hulpmiddelenpark waaruit hulpmiddelen kunnen ontleend of gehuurd worden (o.m. Buitenspel). Tevens is er expertise op vlak van woningaanpassingen, communicatie, omgevingsbediening en autoaanpassingen.
  • Heeft een jongere niet enkel nood aan therapie, maar ook aan medische zorg? Dan kan hij beroep doen op de medische dienst van het MFC. Er zijn bovendien samenwerkingsverbanden met een orthopedist en met diverse centra, waaronder de referentiecentra Cerebral Palsy van UZ Gent en UZ Leuven, het Neuromusculair referentiecentrum UZ Gent, het Centrum Visuele Revalidatie UZ Gent.
  • Om de nodige ondersteuning te bieden op vlak van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en vrije tijd hanteren we bestaande trainingsprogramma’s en eigen begeleidingsmateriaal. Voorbeelden hiervan voor deze afdeling:

 

o    Afdeling D beschikt over een studio waar jongeren in kleine groep worden getraind in functie van een zo zelfstandig mogelijk leven en een kwaliteitsvolle toekomst.
o    Tijdens het schooljaar is er een clubwerking: voetbal, netbal, denksport, fitness, djembé.

 Aanmelding en contact

  • Voor meer informatie: Jan Coucquyt, coördinator afd. D. E-mail: jan.coucquyt[at]fracarita.org of 09/210 00 00 (onthaal MFC)
  • Voor een contact met het opnameteam: mfc.st.gregorius[at]fracarita.org met in het onderwerp 'opnamevraag afd. D'.
    Telefonisch: 09/210 00 00 (onthaal MFC)